Ulubione

Jak zamawiać

Zakres i warunki świadczenia usług

1.Produktami oferowanymi w Sklepie Internetowym są meble wykonywane z naturalnego drewna i metalu. Oferta zawarta na stronie Sklepu Internetowego zawiera dokładny opis produktu, łącznie z parametrami technicznymi, dostępnymi wariantami kolorystycznymi, zdjęciami, ceną oraz metodami płatności i kosztami wysyłki.

2.Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

3.Zamówienia można składać za pomocą sklepu internetowego, mailowo lub telefonicznie.

4.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z:

5.Po złożeniu zamówienia dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

6.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

7.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

8.Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia.

9.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

10.Klient zobowiązany jest podać numer telefonu kontaktowego, który będzie przekazany Dostawcy w celu dokładnego umówienia terminu dostawy.

11.W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

12.Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w  sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy.

13.Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

14.Przy realizacji dostaw zastosowanie mają przepisy Prawa Przewozowego.

15.Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT).