Ulubione

Go to Brand

BRUNI Natalia Kotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go to Brand

Celem projektu jest pozyskanie nowych możliwości rynków zbytu poprzez promocję marki na rynku międzynarodowym.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 237 405,00zł

Go to Brand Expo

BRUNI Natalia Kotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

„Pozyskanie nowych, zagranicznych rynków zbytu w ramach EXPO 2020 dla oryginalnych produktów meblowych marki BRUNI”

Celem projektu jest pozyskanie nowych możliwości sprzedaży poprzez promocję marki na rynku międzynarodowym.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 200 045,00 zł

Internacjonalizacja MŚP

BRUNI Natalia Kotowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji w firmie BRUNI w celu pozyskania nowych rynków zbytu dla autorskich wyrobów meblarskich.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest pozyskanie nowych możliwości zbytu poprzez szeroką promocję nowej gamy profesjonalnych mebli rynku międzynarodowym. Wdrożenie zaplanowanych działań zaowocuje wzrostem eksportu firmy, nawiązaniem nowych relacji w handlu, co przyczyni się do ugruntowania pozycji na rynkach zagranicznych – francuskim, włoskim i szwedzkim. Upowszechnienie marki BRUNI poza granicami kraju, wzrost świadomości konsumentów, co do jakości produktów sprzyjać będą promocji polskiej gospodarki.

Wartość projektu: 358 631,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 252 110,00 zł